Skyddshuva Sundström SR-345

SR 345 är avsedd att användas tillsammans med Sundströms halv- och helmasker alt. trycklufttillsats SR 307 eller SR 90 Airline.

Kontakta oss

Ring oss direkt

Vi är tillgängliga på vardagar
08:00 - 16:00.

Prisförfrågan

Skyddshuva Sundström SR-345

Ring oss direkt

Vi är tillgängliga på vardagar
08:00 - 16:00.