Konsignation

KONSIGNATION

ETT KUNDFÖRVARAT LAGER SOM ÄGS AV LEVERANTÖREN

Den största enskilda anledningen för dig som kund att välja denna typ av lösning är att minska din kapitalbindning och kapitalkostnader, då varorna betalas först då de tas ut från lagret. Detta kan vara en lösning för dig som till exempel har ett väldigt varierande behov av material och därför har svårt för att lägga korrekta prognoser.

Ett konsignationslager hanteras alltså av leverantören, som också har ansvar för att se till att volymerna ligger inom förutbestämda nivåer. Det innebär att vi sköter alla beställningar, leveranser och samtidigt ser till att du alltid har de bästa priserna.

Många fördelar med konsignationslager

Flexibilitet och effektivitet i lagerhantering

Genom att använda konsignationslager har säljare möjlighet att justera sina lagernivåer baserat på efterfrågan och försäljningstrender, vilket gör det möjligt att minimera risken för överskottslager eller att sakna populära varor.

Vi ansvarar för lagernivåer

Vi som leverantör ansvarar också för att volymerna i lagret ligger inom de nivåer som kunden satt upp och sköter både beställningar och leveranser till lagret.

Frigör ditt kapital

Kunden slipper också att binda sitt eget kapital i lagret då reservdelarna inte betalas förrän de tas ut ur konsignationslagret.

Ökat produktutbud

Med konsignationslager kan säljare utöka sitt produktutbud utan att behöva köpa stora kvantiteter varor. Genom att erbjuda ett bredare urval av produkter kan säljare se en ökning av försäljningen och intäkterna.

Är ditt företag intresserade av konsignation?

Kontakta oss

Ring oss direkt

Vi är tillgängliga på vardagar
08:00 - 16:00.