KONSIGNATIONSLAGER

ETT KUNDFÖRVARAT LAGER SOM ÄGS AV LEVERANTÖREN

MÅNGA FÖRDELAR MED KONSIGNATIONSLAGER

De stora fördelarna med konsignationslager generellt sett är till exempel att kunden får en mycket högre tillgänglighet på sitt lager.

VI ANSVARAR FÖR VOLYMERNA I LAGRET

Kunden slipper också att binda sitt eget kapital i lagret då reservdelarna inte betalas förrän de tas ut ur konsignationslagret.

VID SVÅRIGHETER MED PROGNOSTISERING

Detta kan vara en lösning för dig som till exempel har ett väldigt varierande behov av material och därför har svårt för att lägga korrekta prognoser.

Minska din kapitalbindning och kapitalkostnader, betala först då varorna tas ut från lagret.

Kontakta oss

Ring oss direkt

Vi är tillgängliga på vardagar
08:00 - 16:00.