Produkter

Kategorier

Dammborste

dammfilter 510

Dammfilter P1

Dammsugarslang

2”-6”

Duschgel Stoko® Hair & Body 250ml

e-xtreme z60

Educt-O-Matic

E-O-M, även kallad den blästrande dammsugaren för dammfri blästring,
med kontinuerlig återvinning av blästermedlet samt uppsugning av dammet
som avleds genom slang eller samlas upp i en till apparaten ansluten
dammpåse eller separat dammavskiljare.
Arbetsvikt: endast 3-5 kg
Kapacitet: 2-5m2 / tim el. ca 5 löpmeter/min av svetsfogar
Luftbehov: 2500 l/min

ELEKTRISK STYRNING

pensel

Elementpensel

25 mm
35 mm
50 mm
70 mm