Produkter

Kategorier

Slipmaskiner El

SMÄRGELDUK

Softmunstycke

Softmunstycket är speciellt konstruerat till våtblästring/rengöringsblästring med aggressiva blästermedel. Tryck upp till 12 bar kan användas. Vattnet tas från det lokala vattenledningsnätet eller från en behållare.

Sopborste

Specialmunstycken

rörbläster

Spinblast

För blästring av rör med en diameter av 8–36”.
Konstruerad för att blästra rör invändigt med samma kraft som konventionella blästeraggregat. är försedd med en luftmotor som driver ett roterande huvud med 2 munstycken.

Stålborstar

Stållevang

stålnipplar