Produkter

Kategorier

blästersand

Fajalit

Blästersilikat-Fajalit är ett järnsilikat vilket bildas som slagg vid Bolidens kopparframställning i Rönnskärsverken. Genom en unik produktionsprocess erhålls en mycket ren slagg.

Blästring

Alsil

Fajolin

Blästermedel

Kvarts sand

stålsand

Aluminiumoxid

tackjärnsgranulat

Stålsand

glaspärlor

Glaskulor