Softmunstycke

Softmunstycket är speciellt konstruerat till våtblästring/rengöringsblästring med aggressiva blästermedel. Tryck upp till 12 bar kan användas. Vattnet tas från det lokala vattenledningsnätet eller från en behållare.

Kontakta oss

Ring oss direkt

Vi är tillgängliga på vardagar
08:00 - 16:00.

Prisförfrågan

Softmunstycke

Ring oss direkt

Vi är tillgängliga på vardagar
08:00 - 16:00.