Blästerhjälm ReS-3 Granit

Sandblästerhjälm med stort synfält och indikator för andningsluftsflöde. Levereras med integrerat hörselskydd, bälte och luftregulator.

Systemen har utformats och tillverkats med hjälp av modern teknik och är föremål för strikt kvalitetskontroll enligt ISO 9001 Quality Management System.

Blästerhjälmen ReS-3 ”GRANIT” med luftregulator uppfyller de väsentliga hälsoskydds- och säkerhetskraven som ingår i förordning (EU) 2016/425 från Europaparlamentet och rådet av den 9 mars 2016.

Kontakta oss

Ring oss direkt

Vi är tillgängliga på vardagar
08:00 - 16:00.

Prisförfrågan

Blästerhjälm ReS-3 Granit

Ring oss direkt

Vi är tillgängliga på vardagar
08:00 - 16:00.