Konsignationslager

Ett kundförvarat lager som ägs av leverantören

Lager

Den största enskilda anledningen för dig som kund att välja denna typ av lösning är att minska din kapitalbindning och kapitalkostnader, då varorna betalas först då de tas ut från lagret. Detta kan vara en lösning för dig som till exempel har ett väldigt varierande behov av material och därför har svårt för att lägga korrekta prognoser.

Ett konsignationslager hanteras alltså av leverantören, som också har ansvar för att se till att volymerna ligger inom förutbestämda nivåer. Det innebär att vi sköter alla beställningar, leveranser och samtidigt ser till att du alltid har de bästa priserna.

Många fördelar med konsignationslager

De stora fördelarna med konsignationslager generellt sett är till exempel att kunden får en mycket högre tillgänglighet på sitt lager.

Vi som leverantör ansvarar också för att volymerna i lagret ligger inom de nivåer som kunden satt upp och sköter både beställningar och leveranser till lagret. Kunden slipper också att binda sitt eget kapital i lagret då reservdelarna inte betalas förrän de tas ut ur konsignationslagret.