Produkter

Kategorier

Educt-O-Matic

E-O-M, även kallad den blästrande dammsugaren för dammfri blästring,
med kontinuerlig återvinning av blästermedlet samt uppsugning av dammet
som avleds genom slang eller samlas upp i en till apparaten ansluten
dammpåse eller separat dammavskiljare.
Arbetsvikt: endast 3-5 kg
Kapacitet: 2-5m2 / tim el. ca 5 löpmeter/min av svetsfogar
Luftbehov: 2500 l/min

pensel

Elementpensel

25 mm
35 mm
50 mm
70 mm

Engångs overall

blästersand

Fajalit

Blästersilikat-Fajalit är ett järnsilikat vilket bildas som slagg vid Bolidens kopparframställning i Rönnskärsverken. Genom en unik produktionsprocess erhålls en mycket ren slagg.

Fajolin

färgslang

Första Hjälpen Tavla

kolfilter

Gasfilter

glaspärlor

Glaskulor